ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB5

TỔNG QUAN VỀ VISA ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB-5

  • Chương trình định cư Mỹ diện EB5 là một chương trình di trú dựa trên đầu tư của Hoa Kỳ, cho phép những nhà đầu tư nước ngoài (và vợ chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi của họ) được xin thường trú nhân (thẻ xanh) nếu họ đầu tư số tiền cần thiết vào một doanh nghiệp thương mại ở Hoa Kỳ và tạo ra hoặc bảo tồn ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho những người lao động hợp lệ của Hoa Kỳ.
  • Hiện có 10.000 visa EB5 được cấp mỗi năm tài chính. Nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp bằng cách tự đầu tư và đầu tư ủy thác. Các khoản đầu tư này phải đạt mức tối thiểu theo đúng mức yêu cầu đầu tư được áp dụng từ 21/11/2019 như sau:
  • Đầu tư trực tiếp bằng cách tự đầu tư (3000 visa): Vốn từ 1,050,000 USD/suất nếu đầu tư tại khu vực không thu hút đầu tư TEA; và 800,000 USD/suất nếu kinh doanh tại khu vực thu hút đầu tư TEA.
  • Đầu tư gián tiếp hay ủy thác đầu tư (7000 visa): Vốn từ 1,050,000 USD/suất nếu đầu tư tại khu vực không thu hút đầu tư TEA; và 800,000 USD/suất nếu kinh doanh tại khu vực thu hút đầu tư TEA.
  • Nhà đầu tư tham gia chương trình định cư Mỹ diện EB5 sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, như được cấp thẻ xanh có điều kiện sau khi hồ sơ được duyệt, được cấp thẻ xanh vĩnh viễn sau khi hoàn thành các điều kiện đầu tư và việc làm, được nộp hồ sơ nhập tịch để trở thành công dân Mỹ sau 5 năm sinh sống, được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục, an sinh xã hội của Hoa Kỳ.


QUYỀN LỢI CỦA VISA ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB-5

Nhà đầu tư và gia đình (vợ/chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi) sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện sau khi hồ sơ được duyệt, cho phép họ sinh sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ trong 2 năm.

Sau 2 năm, nếu nhà đầu tư đã hoàn thành các điều kiện đầu tư và việc làm (tạo ra hoặc bảo tồn ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động hợp lệ của Hoa Kỳ), họ sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn, cho phép họ sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ.

Sau 5 năm sinh sống liên tục tại Hoa Kỳ, nhà đầu tư và gia đình có thể nộp hồ sơ nhập tịch để trở thành công dân Hoa Kỳ, được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một công dân Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư và gia đình sẽ được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục, an sinh xã hội của Hoa Kỳ. Họ sẽ nhận được lợi tức xã hội khi trở thành thường trú nhân và hoàn thành nghĩa vụ thường trú nhân. Họ sẽ nhận được lợi tức về già khi nghỉ hưu.

Nhà đầu tư và gia đình sẽ được miễn thị thực ra vào Hoa Kỳ sau khi có thẻ xanh. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ sẽ được miễn thị thực rất nhiều quốc gia.

Được hoàn vốn đầu tư sau 5 năm bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt. Bên cạnh đó, còn được hưởng lãi suất mỗi năm cao hơn gửi tiết kiệm USD tại Việt Nam. Điều này chỉ áp dụng khi là nhà đầu tư ủy thác.

Điều kiện để tham gia định cư Mỹ diện EB5

Quy trình thực hiện hồ sơ đầu tư định cư Mỹ EB5

Dự án tiêu biểu

 

3.4/5 - (72 bình chọn)