Chính sách quy định

Đầu tư ít nhất 250.000 EUR
vào bất động sản.

Nhà đầu tư và gia đình

Nhà đầu tư:

- Đương đơn từ 18 tuổi trở lên, không phải công dân châu Âu, lý lịch tư pháp trong sạch.

- Mua gói bảo hiểm sức khỏe toàn châu Âu có giá trị bồi thường 30.000 EUR.

- Đầu tư ít nhất 250.000 EUR vào bất động sản.

- Việc đầu tư phải được duy trì trong suốt khoảng thời gian thẻ thường trú nhân

Gia đình:

- Vợ/chồng hợp pháp.

- Con cái dưới 21 tuổi.

- Cha mẹ hai bên.


Nhà đầu tư sẽ nhận được gì?

- Thẻ thường trú có thời hạn 5 năm, hiện tại không yêu cầu về lưu trú.

- Chương trình BĐS tại Hy Lạp, có thể có những BĐS bao thuê với mức lợi nhuận 4-7%/năm tùy vị trí BĐS.

Ưu thế chương trình

- Đầu tư thấp, di trú 3 thế hệ.

- Cơ hội đầu tư BĐS.

- Thẻ thường trú vĩnh viễn thời hạn 5 năm, không yêu cầu về thời gian lưu trú.

- Thành viên chính thức liên minh EU, khối Schengen.

- Miễn Visa 90 ngày trong khối Schengen khi có thẻ thường trú.

- Không điều tra tài chính, tài sản.

- Không yêu cầu có kinh nghiệp kinh doanh.

- Không yêu cầu ngôn ngữ.

Chi phí khảo sát

- 4 ngày 3 đêm, 1.500 EUR/người.