CHƯƠNG TRÌNH EB-5 CHÍNH THỨC ĐƯỢC THƯỢNG VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA

Với kết quả 68 phiếu thuận và 31 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua gói chi tiêu liên bang, trong đó bao gồm việc uỷ quyền lại chương trình EB-5. Chương trình EB-5 Trung Tâm Vùng chính thức gia hạn trở lại từ 11/03/2022 và duy trì đến 30/09/2022. Luật mới sẽ được Tổng thống Biden ký và ủy quyền lại chương trình cho đến hết tháng 9 năm 2027. Đây là lần ủy quyền lại dài hạn đầu tiên mà EB-5 nhận được kể từ năm 2015.

Những thay đổi của chương trình EB-5 sau ngày 11/03

1. Gia hạn chương trình EB-5 Trung tâm vùng

 • Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 được ủy quyền đến ngày 30/09/2027.
 • Các nhà đầu tư nộp đơn trước ngày 30/09/2026 sẽ được bảo vệ khỏi việc bị Cơ quan di trú Mỹ từ chối, hoặc ngừng phân bổ visa trong trường hợp Dự luật EB-5 hết hiệu lực.

2. Nộp đồng thời đơn I-526 và I-485

 • Đơn I-526 thể hiện sự tuân thủ và đầu tư EB-5. Đơn I-485 là đơn xin thẻ xanh “có điều kiện”, điều chỉnh tình trạng từ “không nhập cư” thành thường trú nhân có điều kiện nếu một thị thực có sẵn.
 • Dự luật mới cho phép các nhà đầu tư EB-5 gửi đơn I-485 đồng thời với đơn I-526 ban đầu, nếu số thị thực có sẵn ngay lập tức.
 • Các nhà đầu tư nộp đơn định cư trước ngày 30/09/2026 sẽ được bảo vệ khỏi việc bị Sở di trú từ chối, hoặc ngừng phân bổ visa trong trường hợp Dự luật EB-5 hết hiệu lực.

3. Chi phí đầu tư tăng

 • Dự án thuộc khu vực khuyến khích đầu tư (TEA): 800.000 USD
 • Dư án ngoài khu vực khuyến khích đâu tư (TEA): 1.050.000 USD.
 • Bắt đầu từ ngày 01/01/2027, số tiền đầu tư tối thiểu sẽ được điều chỉnh lại theo lạm phát 5 năm một lần.​

4. Phân bổ lại số lượng visa

 • 20% cho các khoản đầu tư vào khu vực nông thôn;
 • 10% cho các khoản đầu tư vào các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao;
 • 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng.
 • Nếu hạn ngạch visa được cấp trong năm còn thừa lại sẽ được chuyển nhượng vào năm sau.

5. Các quy định quản lý vùng TEA chặt chẽ hơn

Các Trung tâm vùng chịu sự quản lý và trách nhiệm báo cáo chặt chẽ với Bộ Nội An với hàng loạt các yêu cầu về khai báo hàng năm, trong đó nổi bật là:

 • Bằng chứng việc sử dụng vốn đúng mục đích cho từng dự án
 • Bằng chứng về tiến độ hoàn thiện của các dự án, báo cáo về số lượng việc làm
 • Báo cáo chi tiết về các loại chi phí chi trả cho các khoản tài chính và các bên tham gia, số lượng, mục đích sử dụng
 • Việc nộp báo cáo cần tuân thủ đúng thời hạn để tránh việc bổ sung, xử phạt. Việc chậm trễ hoặc không nộp các báo cáo này có thể dẫn tới xử phạt (lên tới 10% số tiền huy động) hoặc cấm, dừng hoạt động của Trung tâm vùng.

6. Áp dụng Quỹ liêm chính EB-5 (EB-5 Integrity Fund)

Một thay đổi bổ sung là việc bao gồm Quỹ Chính trực EB-5, sẽ thêm một khoản phí cho các Trung tâm Khu vực sẽ dao động từ $10,000 đến $20,000 với các Trung tâm vùng có 20 nhà đầu tư trở xuống vào quỹ liêm chính EB-5, nhằm đảm bảo sự tuân thủ chương trình của các bên tham gia.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *